Taisbeanaidhean An-dràsta

An-dràsta, chì sibh am taisbeanadh 'Sùlaisgeir - Sealladh bho Shealgair' le Scott Davidson. Tha sinn ag obair air taisbeanadh ùr le Màiri NicIllìosa agus Sandra Ceannadach a bhios ri fhaicinn bho 28 An Damhair. 

Tuilleadh fiosrachaidh

Taisbeanaidhean Roimhe

Leugh tuilleadh mu thaisbeanaidhean A' Chiad Chogadh, Sealladh air na Seachdadan, Sgioba Ball-coise Nis agus Nobody's Home le John Maher. 

Tuilleadh fiosrachaidh